Få bra luft på bondgården

Avkalle

Få bra luft på bondgården

Om man jämför att bo i stan mot att bo på landet upplever nog många att ett boende på landet betyder större närhet till naturen och ett mer hälsosamt leverne. Det är åtminstone uppfattningen. Att ha bondgård känns ännu mer hälsosamt även om arbetet är tufft. Luften är frisk och betydligt renare än inne i stan. Men hur är det med inomhusluften?

Undersök radonhalten

Det är lätt att glömma bort luftkvaliteten när man tänker på hälsa, men den påverkar oss betydligt mer än vi tror. Det är också långt ifrån alltid som det går att se eventuella ämnen som har negativ inverkan på oss. Exempelvis radon är en osynlig gas som vi inte märker, men ligger mängden över gränsvärdet behövs åtgärder från proffs för att få bukt med problemet och återställa en god luftkvalitet. Du kan få snabb och smidig hjälp från experterna på radea.se om du vill undersöka radonhalterna i ditt hem. De vet vad som behöver göras om halterna är för höga.

Lever du på landet och har en hel bondgård att ta hand om ligger förmodligen ditt fulla fokus på just gården, djuren och dina odlingar. Men fundera på om det också kan vara värt att undersöka luftkvaliteten i dina olika byggnader, speciellt eftersom radon är något som varken syns eller luktar. Och du vill verkligen kunna säkerställa en god luftkvalitet både för dig själv, din familj och dina djur. Radon finns överallt, och upptäcks för höga halter i ditt hus kan det komma antingen från marken runt omkring, från husets byggnadsmaterial eller från vattnet som används i hushållet. När det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller bildas radongas, och när den också sönderfaller bildas radioaktiva metallatomer som lätt fastnar på damm. Vi andas in dammet och får ner de så kallade radondöttrarna i våra lungor, något som kan orsaka lungcancer. Därav vikten att undersöka luftkvaliteten där du bor och se om något behöver åtgärdas.

Om författaren

kalle administrator