Redskap och maskiner på bondgården

Avivadmin

Redskap och maskiner på bondgården

Maskiner är en viktig del av jordbrukets produktion

Inom jordbruket och på lantgården finns en rad maskiner som används för att effektivisera arbetet både med odling av grödor samt skötsel av djuren på gården. Många maskiner underlättar främst jordbearbetning och foderproduktionen på lantgården.

En traktor med frontlastare är ett allmänt och viktigt redskap som det går att koppla en rad viktiga redskap som exempelvis skördetröskan, harven, balinplastaren, harven, plogen, slåttermaskinen, hövändaren, såmaskinen, skopan, pallgaffeln, plogbladet och rundbalsgripen.

Redskap

Andra vanliga redskap på ett jordbruk är hässjan, högaffeln, lien, mjölkmaskinen, hacka, årder (som är ett djurdraget redskap i form av en plog som man plöjer åkern med) och grep.

Samtliga maskiner och redskap på jordbruket är till för att underlätta samt effektivisera arbetet och produktionen för lantbrukaren.

Redskap kan dras efter häst

På vissa jordbruk har man som mål att minimera användandet av fossila bränslen och man fokuserar då oftast på att använda redskap dragna efter häst. Hästen i sig själv blir då också en form av lantbruksredskap, som minskar det fossila avtrycket samt eventuella markskador som kan uppstå med bland annat skogsmaskiner samt traktorer.

Maskiners inverkan

Djurskötsel i ett 100 % mekaniserat jordbruk sker ofta inomhus och kallas ibland för industriellt jordbruk. Samhällsutvecklingen har påverkats mycket av mekaniseringen inom jordbruket. En spannmålsskörd på 7000 kg spannmål per hektar (inom det konventionella jordbruket) är inget konstigt idag utan hör istället till det normala. Innan mekaniseringen, om man ser så långt tillbaka i tiden som till år 1850-talet låg en normal spannmålsskörd på cirka 700 kg spannmål per hektar och krävdes det att en bondefamilj med drängar och pigor lägga ned cirka 150 arbetstimmar per år och hektar för att få ut den mängden spannmål.

Om författaren

ivadmin