Lammgården

Avivadmin

Lammgården

På en lammgård finns får som används till både ull-, skinn- och köttproduktion men också mjölkproduktion. I Sverige finns ca 8000 – 9000 företag som driver lammproduktion på ett eller annat sätt, detta är dock en minskning från 1970-talets ca 10 000 företag som driver lammproduktion. Enligt jordbruksverket har vi fått en betydande ökning av antalet får i Sverige de senaste 10 år, detta trots minskningen av antalet företag med lammproduktion.

Tamfår

Tamfår (Ovis Aries eller Orientalis) är domesticerade varianter av vildfåret (Ovis) och är ett partåigt hovdjur som idisslar sin föda. Vissa raser är specialiserade på mjölk medan andra kött eller ull. Ytterligare ett antal raser är så kallade kombinationsraser.

Efter hunden är fåret troligtvis det tidigaste domesticerade djuret, och därmed har människan hållit sig med får och lamm i miljontals år. Fåret har länge varit mycket viktigt för människan då det var fåret som människan kunde få ull till kläder, samt kött och mjölk till mat. Genom detta har fåret haft en mycket stor betydelse för både samhällsekonomin och hushållsekonomin – ylletextilier var en mycket viktig handelsvara var man än kom i världen.

Var fåren trivs bäst

Oavsett biotop så trivs fåret i högt belägna betesmarker. Om fåren får välja själva så föredrar dem torra betesmarker, viloplatserna brukar vara på en kulle eller i annan högt belägen terräng. Får är flockdjur och de lever naturligt i flock, vilket medför att de lätt drivs med hjälp av vallhund och herde dit de ska.

Får är idisslare

Eftersom fåret är en idisslare så har den fyra magar. Dessa magar heter våm, nätmage, bladmage och löpmage. Får föredrar att beta allt från blad och bark från bland annat sälg och asp till gräs och örter. Det finns platser i världen där en överpopulation av får förorsakat en skadlig avbetning, det finns regioner runt medelhavet som är typexempel på detta där växtligheten blivit i princip obefintlig efter att får betat bort all växtlighet.

Vad fåren kallas

En hona som är ett får kallas för tacka, en hane kallas för bagge. Fårens ungar kallas för lamm. På Gotland kallar man även de vuxna fåren för lamm och ungarna för lammungar. Det är inte ovanligt att skinn efter vuxna får kallas för lammskinn istället för fårskinn, även på fastlandet.

Betestillgång

Det är alltid så att fårskötsel är helt beroende av tillgången på bete. För att en lammgård ska gå med vinst och djuren må bra så måste det finns gott om bra betesmarker anslutna till gårdsdriften. Fåren bör få ullen klipp två gånger om året för att fåren ska må så bra som möjligt.

Om författaren

ivadmin