Hästen som jordbruksredskap

Avivadmin

Hästen som jordbruksredskap

Hästen och människan historiskt

För så länge sedan som för 5000 till 6000 år sedan började människan hålla sig med häst som husdjur och redskap. Man använde dem till en början som packdjur, men också som transportmedel då människan fortfarande var nomader på den tiden. Hästen har varit viktigt för transport landvägen samt vid utvecklandet av jordbruket och skogsindustrin. Än idag finns det företagare som arbetar med främst hästen som arbetsredskap, till trots för att det finns traktorer.

När användandet av häst som dragdjur började spridas runt om i världen så gick det snabbt med utvecklingen av häst som ett medel i krig. Man har använt hästen i krig sedan ca år 800 före Kristus, och den användes främst till att dra tunga laster med vapen och mat. När vi historiskt sett kommer fram till medeltiden så har hästen blivit ett redskap för riddare som stred mot varandra på hästryggen. Hästen har nu fått en mer aktiv roll på slagfältet och i krigen. Länge både används och tränas hästar för och i strid. Dock används den också mer av vanliga människor som inte är i krig, inom jord- och skogsbruket som dragdjur.

När dragredskap uppfanns ändrades mycket

På 1800-talet togs dragredskap fram som användes efter häst för att bland annat plöja, så och harva marken.

Om författaren

ivadmin