Ekologiskt jordbruk och djuren på ett sådant

Avivadmin

Ekologiskt jordbruk och djuren på ett sådant

Möjlighet till lösgående är viktigt

På ett ekologiskt jordbruk ska djuren hållas lösgående. Där hos de ekologiska jordbruken som man har som grundregel att också grisar och fjäderfä får vistas utomhus samt få grovfoder istället för konstant uppstallade. Man får endast använda läkemedel till djuren när det verkligen behövs, och djurägaren måste ha dokumenterad kunskap om djurhälsa samt djurskydd.

Genbanker

På det ekologiska jordbruket jobbar man ofta med genbanksdjur och genbanksväxter. Detta innebär att djur med specifika gener är extra viktigt inom denna jordbruksform. Enligt Jordbruksverket är ekologiskt jordbruk den produktionsform som används mest för att bibehålla den biologiska mångfalden i kombination med att minska jordbrukets miljöpåverkan och värna om djurens välmående. Syftet med ekologisk produktion är att producera livsmedel hållbart och långsiktigt. Naturens resurser ska påverkas så lite som möjligt, och all produktion ska vara hållbar ur ett miljöperspektiv.

Man kan bort beskriva ekologisk produktion som jordbruk som innehåller:

  • Ekologisk djurhållning, detta innefattar också vattenbruket
  • Ekologiskt odling av växter
  • Livsmedel som bearbetas och förädlas, jäst och foder

Inom det ekologiska jordbruket är det viktigt att bevara sällsynta och utrotningshotade raser.

Med hjälp av den ekologiska produktionen inom jordbruket når vi lättare Sveriges miljömål.

Om författaren

ivadmin